40-minuten rooster geldt deze dagen vanwege de ingeplande driegesprekken.

Details per locatie:

  • Essenpas heeft het 40-minuten rooster tot 12:00 uur.
  • Heister heeft het 40-minuten rooster (tot 13:50 uur) voor alle leerjaren in verband met driegesprekken voor leerjaar 4. Voor leerjaar 1 t/m 3 zijn de driegesprekken facultatief.