Het inleveren van de boeken is voor alle leerlingen in de sporthal Heister tussen 08.00- 14.00 uur