Bufferdag (op deze dag kunnen leerlingen nog niet ingeleverd werk verder afronden)