Er wordt hier en daar al gesproken over de ‘Bemmelse Burcht’, een gebouw met ronde vormen in een campus waar samenkomst centraal staat. Alfons Hams, Jurjen Vermeer en Kasper Zoet vertellen jullie meer over de achterliggende gedachte van het ontwerp wat er nu ligt.

De Bemmelse Burcht
OBC Bemmel de school voor tweetalig havo/vwo (tto), vwo, havo en vmbo-t, verdeelt over twee locaties. Op dit moment is het vmbo-tl gehuisvest in De Essenpas en gaan de havo/vwo leerlingen naar locatie De Heister. De Heister is een verouderd gebouw van ca. 40 jaar oud waarvoor vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Maar wat is nu eigenlijk het verhaal van de Bemmelse Burcht?

Identiteit
Door het relatief robuuste karakter van de nieuwbouw krijgt het gebouw, in combinatie met haar ronde vormen, een karakter dat veilig en geborgen aanvoelt. Aan de binnenzijde heeft het gebouw juist een open plattegrond met gedeelde ruimtes. Deze ruimtes geven de mogelijkheid voor de leerlingen om elkaar op te zoeken.

Grenzend aan park Lingezegen is het plan verweven in het landschap door de aanwezigheid van een water- en groenstructuur. De vloeiende lijnen vertalen zich in de ronde gevels van de nieuwbouw. In de opbouw van de nieuwbouw is een letterlijke gelaagdheid aangebracht waarbij de hogere verdiepingen naar het water toe steeds verder terug liggen.

Verbinding
Door met de nieuwbouw de gebouwen in elkaars nabijheid te plaatsen werkt de school aan een toekomstbestendige huisvesting waarin de huidige opdeling plaats maakt voor gezamenlijkheid. Het centrale gebied, het hart van het complex, is een grote ruimte die vervlochten is met de onderwijslagen in beide bouwdelen. Door de positionering van de gebouwdelen waar ook de sporthal deel van uit maakt, ontstaat een centraal plein dat zal fungeren als hart van de campus waar samenkomst centraal staat.

Onderwijs
De gebouwen moeten geschikt zijn voor ontwikkelgericht onderwijs. Een grote diversiteit aan ruimten is het goede antwoord op de wens dat docenten en leerlingen en leerlingen onderling elkaar op verschillende manieren moeten kunnen treffen; bij voorstellingen in de aula, in de lokalen, in kleine groepjes, individueel en altijd in een vertrouwde open omgeving. De sferen waarbinnen de ontmoetingen kunnen plaatsvinden is bij voorkeur heel verschillend. Het nieuwe thema en de ‘andere’ identiteit vertaalt in gebouw en landschap is een aanvulling en een verrijking voor de variëteit in sferen voor het geheel.

Spring architecten, maart 2022

Alfons Hams, Jurjen Vermeer, Kasper Zoet